Alles wat je moet weten over zorgbeveiliging

Zorgbeveiligers zorgen voor een veilige en prettige werksfeer voor de zorgverleners in de zorginstelling waar zij gedetacheerd zijn. Daarnaast waarborgen zij onder andere de veiligheid van bezoekers en de patiënten of cliënten in de zorginstelling. Zeker in deze tijden, waarin de druk op de zorg groter en groter wordt, is zorgbeveiliging ontzettend belangrijk. In deze blog lees je wat zorgbeveiliging precies inhoudt en waarom dit belangrijk is. Wij laten je weten aan welke eisen een zorgbeveiliger dient te voldoen en waarom jij zorgbeveiligers zou moeten overwegen.

Wat is zorgbeveiliging?

Zorgbeveiliging houdt het beveiligen van verschillende soorten zorginstellingen in. Denk hierbij aan ziekenhuizen, open en gesloten GGZ-instellingen, zorg in de wijk, daklozencentra, beschermd en begeleid wonen projecten en nog veel meer. Zorginstellingen krijgen dagelijks met dreigende situaties te maken. Bezoekers, patiënten of cliënten kunnen boos worden en dit afreageren op de zorgmedewerkers. Om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel altijd de beste zorg kan verlenen, bewaken de zorgbeveiligers binnen de zorginstelling. Zorgbeveiliging is gericht op de-escalatie en helpt vooral om onveilige situaties te voorkomen.

Waarom is er zorgbeveiliging in het leven geroepen?

Zorginstellingen zijn vatbaar voor veiligheidsrisico’s, aangezien zorgmedewerkers te maken kunnen krijgen met situaties waarin sprake is van onmacht, onbegrip en agressie. Vandaar dat het belangrijk is om zowel de veiligheid van het zorgpersoneel als van de patiënten of de cliënten te waarborgen. Door zorgbeveiligers op de werkvloer in te zetten, worden veiligheidsrisico’s geminimaliseerd.

Aan welke eisen voldoet een professionele zorgbeveiliger?

Een zorgbeveiliger kun je als het visitekaartje van een zorginstelling zien. Dit komt doordat bezoekers, zorgpersoneel en patiënten of cliënten hem/haar bij binnenkomst als eerste zien. Een professionele zorgbeveiliger werkt nauw samen met het personeel van de zorginstelling om een fijne en veilige omgeving te creëren. Om dit te kunnen doen, dient de zorgbeveiliger aan bepaalde eisen te voldoen en over een aantal competenties te beschikken.

Hieronder lees je welke belangrijk zijn:
– De zorgbeveiliger dient een sterk empathisch vermogen te hebben.
– Hij/zij moet communicatief sterk zijn.
– De zorgbeveiliger moet gastvrij zijn.
– De zorgbeveiliger dient kordaat op te kunnen treden.
– De zorgbeveiliger volgt continu trainingen (bijvoorbeeld BHV-training, EHBO-cursus en conflicthantering) en weet escalaties of problemen te voorkomen.

Eigenlijk gaat het in dit beroep om het voorkomen van gevaarlijke en onveilige situaties binnen een zorginstelling. Dit kan de zorgbeveiliger doen door situaties goed in te schatten. Voorziet hij/zij een probleem? Dan zet de zorgbeveiliger het empathisch vermogen en de communicatieve vaardigheden in om de situatie onder controle te krijgen en te sussen. Verder mag een zorgbeveiliger zorg-ondersteunende taken op zich nemen, waardoor de werkdruk van het zorgpersoneel iets verlicht wordt. Denk hierbij aan het assisteren bij slecht nieuws gesprekken en ingrijpen bij agressiviteit van bezoekers, cliënten of patiënten.

Wat zijn de voordelen van zorgbeveiliging?

Zorginstellingen en zorgverleners lopen een hoog risico op het meemaken van agressie van bezoekers en patiënten of cliënten en diefstal van dure apparatuur, medicatie of patiëntendossiers. Vandaar dat toezicht op leveranciers, in- en uitgaande goederen, bezoekers en patiënten/cliënten cruciaal is. Om een veilige werk- en leefomgeving te creëren, kan een zorginstelling voor zorgbeveiliging kiezen.

Een opsomming:

– De zorgbeveiliger gaat de diefstal van goederen tegen door toezicht op in- en uitgaande personen en goederen met camera’s en door fysiek aanwezig te zijn;
– De zorgbeveiliger kent de zorginstelling door en door en heeft training op locatie gevolgd. Hij is dus is op de hoogte van de veiligheidsprotocollen en weet deze in gang te zetten;
– De zorgbeveiliger begroet iedereen aan de deur en kan zo nodig de weg wijzen naar de juiste afdeling of polikliniek;
– De zorgbeveiliger loopt meerdere rondes tijdens zijn/haar dienst om het pand te controleren. Specifieke ruimten die gevoelig zijn voor diefstal zoals de kleedkamers van het personeel of de ruimte waar opiaten liggen, krijgen daarbij alle aandacht;
– Is er sprake van een first responderteam? Dan kan de zorgbeveiliger daaraan deelnemen, omdat elke zorgbeveiliger BHV gecertificeerd is;
– De zorgbeveiliger helpt agressie uitbarstingen bij bezoekers, patiënten en cliënten voorkomen;
– Hij/zij is op gepaste afstand aanwezig zijn bij een slecht nieuws gesprek, zodat het gesprek zonder risico’s verloopt;
– Hij/zij houdt parkeerinstallaties in de gaten houden en service verlenen;
– Mocht het nodig zijn, is de zorgbeveiliger ook in te zetten voor receptietaken zoals het opnemen van de telefoon.

Heb jij een vraag?

Neem dan contact met ons op.

020-2252518 Neem contact op Maak direct een afspraak