• Privacy statement Usemate

  Usemate neemt jouw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@payingit.nl.

  Wie is Usemate?

  Usemate is de besloten vennootschap Usemate B.V., kantoorhoudende te (1014 BA) Amsterdam aan Kabelweg 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58646205.

  Usemate is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Usemate de verwerkingsverantwoordelijke.

  Hoe gebruikt Usemate jouw gegevens?

  Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Usemate persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Usemate voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Usemate worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

   

  Marketing

  DoeleindeDirect marketing
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindeAffiliate marketing
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindeNieuwsbrief
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindeRetargeting
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindeSocial marketing
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindeBehavioural targeting
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  Website

  DoeleindeWebsite analytics
  Gegevens:Surfgedrag, Locatie
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindeA/B testing
  Gegevens:Surfgedrag, Locatie
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  DoeleindePlaatsen van berichten of reviews
  Gegevens:Naam, E-mailadres, Inhoud van bericht
  Grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:Commercieel belang
  Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

  Usemate heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

  Wat zijn jouw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  Inzage

  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Usemate over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

  Wijzigen

  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Usemate. Je kunt verzoeken dat Usemate je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

  Beperken van de verwerking

  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Usemate te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  Recht van bezwaar

  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Usemate of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

  Gegevensoverdracht

  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Usemate te verkrijgen. Usemate verstrekt deze in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

  Toestemming intrekken

  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Usemate je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

  Reactie door Usemate

  Een verzoek kan verstuurd worden naar info@payingit.nl. Usemate zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Usemate een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien wij je verzoek afwijzen geven wij in ons antwoord aan waarom het verzoek wordt afgewezen.

  Ontvangers van de persoonsgegevens

  Het kan zijn dat Usemate verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

  Wat zijn cookies en hoe gebruikt Usemate ze?

  Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Usemate worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Usemate worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

  Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

  Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

  Waar kan je terecht met klachten en vragen?

  Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Usemate je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@payingit.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Usemate jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@payingit.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.